HOME PAGE-1

Үйл ажиллагаа

Сургалт

Бид таны “ТАРХИНЫ ТҮГЖЭЭ” -г мулталснаар Та орлогоо 10 дахин нэмэгдүүлэх ур чадвартай болно. Адилхан хүсэл зорилгоор сургалтанд хамрагдсан хүмүүсийн “САНАЛ БОДОЛ, СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ЦАР ХҮРЭЭ” -г ашиглан өөрийн Бизнес загвар -ыг оролцогчдын мэдлэг туршлага, бүтээлч сэдэл санаагаар баяжуулснаар та өөрийнхөө зорилгодоо хүрэхэд дөхөм болно.

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ нь таны “санхүүгийн хэтийн зорилго”-ыг тодорхойлохоос гадна түүнд хүрэх арга замыг зааж өгнө. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахад тань туслах болно. Таны санхүүгийн “одоогийн нөхцөл байдалд” задлан шинжилгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгнө. Мөн танд “санхүүгийн хамгаалалт”-тай болох арга замуудыг зааж өгнө.

Хэрэгжүүлсэн төсөл, сургалтууд

2006-2008 оны хооронд бизнесийн сургалтанд хамрагдагсад

Сүүлийн 5 жилд боловсруулсан бизнес төсөл, маркетингийн төлөвлөгөө

Сүүлийн 5 жилд маркетинг, борлуулалт, санхүүгийн чиглэлийн сургалтанд хамрагдагсад

Эдийн засгийн чиглэлээр гаргасан бүтээлүүд

Сургалтууд

Нийтлэлүүд