Өөрийгөө танин мэдэх ба “КАРЬЕР”-аа урлан бүтээх нь сэдэвт амжилттай боллоо.