Зарим залуу гэр бүлд байдаг мөнгө, санхүүгийн сөрөг зуршилууд:

 • Зарим залуу гэр бүлд байдаг мөнгө, санхүүгийн сөрөг зуршилууд:

  1)    Санхүүгийн хувьд бие даан амьдрах чадваргүй гэр бүл
  2)    Хэврэг санхүүтэй гэр бүл
  3)    Тэтгүүлэх, халамжлуулах сэтгэлгээтэй гэр бүл
  4)    Үрэлгэн, ухаалга бус санхүүгийн шийдвэр гаргадаг гэр бүл
  5)    Санхүүгийн зорилго нь тодорхой бус, хариуцлага сул гэр бүл
  6)    Эрсдэлд өртөмтгий гэр бүл
  7)    Орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэл, тэмүүлэлгүй гэр бүл
  8)    Орлого болон зардалаа хяндаггүй, төлөвлөлт сул гэр бүл
  9)    Бусдыг даган дуурайх зуршилтай гэр бүл
  10)    Улс төржсөн,ядуу сэтгэлгээтэй гэр бүл
  11)    Хөрөнгийн ашиглалт сул гэр бүл
  12)    Мөнгө, санхүүгийн боловсрол, мэдлэг дутмаг гэр бүл
  13)    Бусдад буруугаа тохох, бусдын гар харах, бэлэнчлэх сэтгэхүйтэй гэр бүл
  14)    Хэмнэх, хадгалах сэтгэлгээ сул гэр бүл
  15)    Хэрэглээний зээл байнга авах сэтгэлгээтэй гэр бүл
  16)    Мөнгөний талаар сөрөг үзэл бодолтой гэр бүл

   

  Ц.Рэгзэнбазар
  Бодо Шефер “Долоон жилд эхний тэрбумыг олон нь” ном Интер, Аз хур, Билэг, Мир номын дэлгүүрт худалдаалж байна.