Орлого нэмэгдүүлэх сургалт нь “БОЛОМЖ”-уудыг ашиглах сургалт юм.

  • Орлого нэмэгдүүлэх сургалт нь “БОЛОМЖ”-уудыг ашиглах сургалт юм.

    Энэхүү сургалтаас та олон боломжуудыг олж харах бөгөөд түүнийг хэрхэн ашиглахыг мэдэж авах болно. Бид маш их боломжуудаар хүрээлэгдсэн байдаг. Харамсалтай нь тэрхүү боломжуудыг олж харах бидний билгийн нүд хөгжөөгүй. Энэхүү олон боломжуудыг нэг нь 24цаг-ийн нөөц юм. Бурханаас хүн бүрт тэнцүү боломж олгожээ. Гэвч энэхүү боломжийг ашигласан байдлаар ядуу, дунд, баян гэж ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл өдрийн цаг ашиглалт нь бидний амьдралыг тодорхойлно гэсэн үг. Хүн бүрт ижил ногдсон 24 цагийг бид бүхэн өөрсдийн хүссэнээр ашигладаг. Цаг ашиглалтыг сайжруулсанаар та амьдарлынхаа чанарыг дээшлүүлнэ. Цаг ашиглалтын гол хэмжүүр бол үнэ цэнэ юм. Жишээлбэл: Би яг одоо нэг цагт хичнээн төгрөгний үнэ цэнэ бүтээж байна вэ? гэсэн асуултыг хүн бүр өөртөө тавьж болно. Энэ нь та ямар ажил эрхлэж байгаагаас тань хамаарахгүй. Нэгж хугацаанд таны бүтээж байгаа үнэ цэнийг төгрөгөөр илэрхийлж байгааг та харах болно. Та мөнгийг олж болно харин алдагдсан цагийн хэзээ ч олж авч чадахгүй. Цаг хугацаа мөнгөнөөс илүү үнэ цэнэтэй.

    Ц.Рэгзэнбазар
    “Бусдаас ялгарч орлого нэмэгдүүлэх оновчтой аргууд”  сэдэвт 2 өдрийн эрчимжүүлсэн сургалт
    2015 оны 10-р сарын 10-11 –нд Улаанбаатар хотод