“ХААН ХҮНС ЭРДЭНЭТ” ХХК-ийн ажилчдад зориулсан “Харилцаанд суурилсан борлуулалт” сэдэвт сургалт амжилттай явагдлаа.