Халаасны мөнгө гэдэг бол хүүхэд өөрөө дур мэдэн захиран зарцуулах мөнгө