Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн дэргэдэх Ахлах сургуулийн сурагчдад танилцуулах сургалт явууллаа.