“БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИН МЭДЭХ БА ҮНЭ ЦЭНЭЭ УРЛАН БҮТЭЭХ ЗАГВАР”

“БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИН МЭДЭХ БА ҮНЭ ЦЭНЭЭ УРЛАН БҮТЭЭХ ЗАГВАР” сэдэвт нэг өдрийн workshop сургалт,  дасгалжуулалтын хөтөлбөрын сургалтад хамрагдахыг хүсвэл И-МЭЙЛ ХАЯГ, УТАСНЫ ДУГААРААРАА бүртгүүлнэ үү.  

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН БАТАЛГАА 100%

Сургалтанд сэтгэл хангалтгүй байвал төлбөрөө буцаан авч болно.

Сургалт:

  • Хаана: Улаанбаатар хот “Өргөө” зочид буудал
  • Хугацаа: 2018.10.27-ны 10 цагаас -18 цаг хүртэл
  • Төлбөр: 150,000 төг
  • Данс: Хаан банк 5120065249 Рэгзэнбазар
  • Харилцах утас: 80207700, 99359834

Сургалтын хөтөлбөр


“БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИН МЭДЭХ БА ҮНЭ ЦЭНЭЭ УРЛАН БҮТЭЭХ ЗАГВАР” 

Эхний өдөр: 2018.10.27 –нд

10.00-18.00 цагийн хооронд “Өөрийгөө танин мэдэх ба үнэ цэнээ урлан бүтээх загвар” workshop сургалт


10.00 цаг

О. Оршил хэсэг:

 • Бид юу сурах вэ? Энэ сургалт бидэнд ямар үр ашиг өгөх вэ?

А. Яг одоогийн “Бизнес Загвар”-аа дүрслэн бүтээх үе шат:

 • Байгууллагын “Бизнес загвар”-ын талаархи товч танилцуулга
 • Хувь хүний “Бизнес загвар”-ыг жишээн дээр тайлбарлах

КОФЕ ЗАВСАРЛАГА:  12.30-12.45

Б. Өнгөрсөнөө эргэцүүлэн тунгаан бодож, өөрийгөө ойлгох үе шат:

Би хэн бэ?

 • Миний мөрөөдлийн “мэргэжил” ба “ажил” яг юу вэ?
 • Миний “амьдралын хүрд” ямар байна вэ?
 • Миний үндсэн “сонирхол” яг юу вэ?
 • Миний ажил мэргэжлийн “тулгуур төв” хаана байна вэ?
 • Миний амьдралын “товч түүх” ба зураглал ямар байна вэ?
 • Миний “ур чадвар” ба “авьяас” юунд байна вэ?
 • Миний “зан чанар” ба “төлөвшил” ямар байна вэ?
 • Би юунд цагиа илүү их зарцуулаадбайна вэ?

Би “бизнесийн зорилго” хэрхэн тодорхойлох вэ?

ҮДИЙН ЗАВСАРЛАГА:      14.00-14.30

В.“Бизнес Загвар”-аа хянан засаж, сайжруулах үе шат:

 • Шинэчилсэн “Бизнес Загвар”-аа дүрслэн бүтээх
 • Сэдэл санаа өгөх жишээнүүд
 • Шинжилгээ хийх, онош тогтоох асуултууд

КОФЕ ЗАВСАРЛАГА:  16.30-17.00

Г.“Бизнес Загвар”-аа хэрэгжүүлэхэд бэлтгэх үе шат:

 • Шинэчилсэн “Бизнес Загвар” хамгаалах, ярилцах, сайжруулах, санал бодлоо солилцох.
 • Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

18.00

Д. Сургалтын талаархи үнэлэлт дүгнэлтийн үе шат:

 • Оролцогчдын санал хүсэлт ба дүгнэлт.

Хоёр дахь өдөр: 2018.10.28–нд

 • ХҮН ТУС БҮРТЭЙ ГАНЦААРЧИЛСАН УУЛЗАЛТЫН ЦАГ

СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА БА СУРАХ БИЧИГ:

 1. “Бизнес загвар”-ын гарын авлага
 2. Амжилтын алтан ном
 3. “Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх зам” Бодо Шефер

Бүртгүүлэх

ӨӨРИЙГӨӨ ТАНЬЖ ҮНЭ ЦЭНЭЭ БҮТЭЭЕ сэдэвт лэкц