Өөрийгөө танин мэдэх ба “ҮНЭ ЦЭНЭ” урлан бүтээх нь сэдэвт WORKSHOP 2 дахь сургалт амжилттай явагдлаа.