Өөрийгөө танин мэдэх ба “ҮНЭ ЦЭНЭ” урлан бүтээх нь сэдэвт WORKSHOP 3 дахь сургалт амжилттай явагдлаа.