Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

31/07/2015

Орлого нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахад зөвлөгөө өгөх процесс

Анхны уулзалт – хувь хүний хэрэгцээг тодорхойлох: Анхны ярилцлагаар захиалгын цар хүрээ болон тухайн хувь хүний орлого нэмэгдүүлэх  зорилго, нэн түрүүнд хийх ажлуудын талаар ярилцаж хэрэгцээг нь тодорхойлно.  Энэ ярилцлагаар бид өөрсдийн ажлынхаа арга барилыг тайлбарлаж өгөх ба зөвлөгөөний ажлын
Дэлгэрэнгүй
31/07/2015

Орлого нэмэгдүүлэх ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Та яагаад орлого нэмэгдүүлэх зөвлөх үйлчилгээ авах ёстой вэ? Зөвлөх үйлчилгээ нь таны “санхүүгийн хэтийн зорилго”-ыг тодорхойлохоос гадна түүнд хүрэх арга замыг зааж өгнө. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахад тань туслах болно. Зөвлөх үйлчилгээ нь таны санхүүгийн “одоогийн нөхцөл байдалд”
Дэлгэрэнгүй